Narystė

Norint tapti Asociacijos nariu, reikia užpildyti registracijos anketą ir pateikti prašymą raštu Asociacijos valdybos pirmininkui. Sprendimą dėl narystės priima Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba) paprasta balsų dauguma. Valdyba svarsto prašymus vieną kartą per ketvirtį.

Valdybai priėmus sprendimą priimti pretendentą į asociaciją, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Valdybos sprendimo, jis turi sumokėti į asociacijos sąskaitą banke įstojimo nario mokestį. Pretendentui nesumokėjus nustatytu laiku mokesčio, laikoma, kad pretendentas neįvykdė stojimo į asociaciją reikalavimų ir nėra laikomas asociacijos nariu.

Stojamąjį mokestį sudaro 100 eurų fiziniam asmeniui. Metinis nario mokestis – 50 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį, metinio nario mokesčio pirmaisiais metais mokėti nereikia.

Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikdami prašymą Valdybai. Tuo atveju nario mokesčio įnašai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos nėra grąžinami.

Prašymus ir užpildytą anketą siųskite el. paštu: lasisosdienorastis@gmail.com

Gavę patvirtinimą apie priėmimą, sumokėkite stojamąjį mokestį. Stojamasis bei nario mokesčiai mokami pavedimu.