Atlantinių lašišų ir šlakių populiacijos išsaugojimas Lietuvoje

Asociacija „Lašišos dienoraštis“ yra aktyvi aplinkosauginė nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, kurios vienas pagrindinių tikslų yra apsaugoti lašišų ir šlakių populiaciją. Mus vienija daugiau nei 60 žvejų mėgėjų ir savanorių, kovojame prieš brakonieriavimą upėse bei neteisėtą verslinę žvejybą Baltijos jūroje.

Projektu siekiama apsaugoti ir stiprinti Atlantinių lašišų ir šlakių populiaciją Lietuvoje, įgyvendinant šias veiklas:

 • Organizuoti aplinkosauginius reidus prieš brakonieriavimą, vykdyti nerštaviečių stebėseną ir atlikti buveinių priežiūros darbus.
 • Visuomenės informavimas apie pagrindines grėsmes lašišų ir šlakių populiacijai.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Padidėjęs migruojančių žuvų ir nerštaviečių skaičius.
 • Žymiai sumažinti brakonieriavimo mastai.
 • Padidėjęs lašišų ir šlakių apsaugą vykdančių savanorių skaičius.

Padėtis ir aplinkybės

Projektas apima 6 pagrindines lašišų ir šlakių migracijos upes: Nemuną, Nerį, Žeimeną, Miniją, Dubysą, Šventąją. Taip pat ir Kuršių marias.

Žemas meškeriotojų kultūros lygis ir visuomenei bei jaunimui skleidžiamos informacijos trūkumas reikšmingai prisideda prie esamos problemos. Sparčiai didėjanti bebrų populiacija ir užtvankų skaičius taip pat apsunkina arba visiškai apriboja žuvų migracijos kelius nerštaviečių link. Būtina pašalinti kliūtis, jei norime palengvinti žuvų migraciją ir prisidėti prie Atlantinių lašišų ir šlakių populiacijos gausėjimo.

Sumažėjęs brakonierių skaičius ir tinkamai informuota visuomenė tiesiogiai prisidės prie išteklių gerėjimo ne tik Lietuvoje, bet ir Atlanto vandenyne. Įgaliotoms Lietuvos aplinkos apsaugos kontrolės institucijoms, atsakingoms už kovą su brakonieriais, trūksta lėšų ir trūksta žmogiškųjų išteklių.

Projekto veikla ir poveikis

Projektu siekiama apsaugoti ir stiprinti Atlantinių lašišų ir šlakių populiaciją Lietuvoje.

Tikimasi ilgalaikio sėkmingo poveikio kovojant prieš brakonieriavimą, skatinant ir įteisinant „Pagavai-paleisk“ principą, kuriant aktyvių žvejų mėgėjų ir savanorių bendruomenės tinklą.

Veiklos

1. Atlantinių lašišų ir šlakių apsauga (reidai, nerštaviečių stebėsena ir buveinių priežiūra):

 • Aplinkosauginių reidų vykdymas Baltijos jūros pakrantėje ir Kuršių mariose.
 • Aplinkosauginių reidų vykdymas upėse (Nemunas, Neris, Žeimena, Šventoji, Dubysa, Vilnia, Minija, Dubysa, Jūra, Siesartis, Veiviržas ir kt.) lašišų ir šlakių migracijos ir neršto laikotarpiu.
 • Lašišinių upių stebėsena: vandens kokybė ir nerštaviečių skaičius.
 • Gerinti pasirinktų upių migracijos kelius.
 • Teikti siūlymus valstybinėms institucijoms dėl mėgėjų ir verslinės žūklės reguliavimo Lietuvoje.

2. Visuomenės informavimas apie pagrindines grėsmes lašišų ir šlakių populiacijai.

Rezultatai vykdant projektą 

 • Padidėjęs migruojančių žuvų skaičius.
 • Padidėjęs nerštaviečių skaičius upių ruožuose.
 • Vandens kokybės tyrimai ir nerštaviečių skaičius upių ruožuose.
 • Mažesnis kliūčių upėse skaičius migruojančioms žuvims.
 • Informuota visuomenė apie lašišų migracijos būklę ir problemas.

Ilgalaikis poveikis

 • Didėjanti lašišų ir šlakių populiacija.
 • Mažėjantis mėgėjiškos ir verslinės žvejybos pažeidimų skaičius.
 • Geresnė vandens kokybė ir didėjantis nerštaviečių skaičius upių ruožuose.
 • Padidėjęs nerštaviečių skaičius upėse aukščiau buvusių kliūčių.
 • Reguliavimo taisyklės, užtikrinančios lašišų ir šlakių populiacijos didėjimą (pvz. principas „Pagavai-paleisk“, ribojama verslinė žvejyba migracijos laikotarpiu ir kt.).
 • Visuomenės ir savanorių įtraukimas į lašišinių žuvų apsaugą.

Projektas siekia ilgalaikių tikslų – apsaugoti biologinę įvairovę, įgyvendindamas projekte numatytus lašišų ir šlakių apsaugos veiksmus. Įgyvendinus projektą planuojama užkirsti kelią lašišų ir šlakių brakonieriavimo veiklai Lietuvoje. Mokyti savanorius ir įtraukti juos prisidėti prie ilgalaikės žuvų apsaugos, pajaučiant savanorystės naudą, kokybiškai praleistą laiką gamtoje kaip komanda.

Projekto finansavimo šaltinis

Baltijos jūros apsaugos fondas (BaltCF – The Baltic Sea Conservation Foundation), Vokietija. Įkurtas 2014 m. su išskirtiniu tikslu skatinti aplinkos apsaugą ir gamtos išsaugojimą Baltijos jūros regione.