Tikslai

 1. Asociacijos veiklos tikslai:
  • Lašišinių žuvų išteklių išsaugojimas ir gausinimas.
  • Kryptingai dirbti siekiant uždrausti žūklę verslinės žvejybos įrankiais Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse.
  • Siekti, jog būtų apribota verslinė žūklė Baltijos jūros priekrantėje.
  • Skatinti bei populiarinti „pagavai – paleisk“ principą.
  • Siekti aiškesnio hidroelektrinių veiklos reglamentavimo, didesnės veiklos kontrolės ir priežiūros.
  • Siekti Kauno HE žuvitakio atsiradimo ir sunaikintų nerštaviečių atkūrimo Nemuno ir Merkio upių baseinuose.
 2. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius asociacija vykdys šią veiklą:
  • Žuvų išteklių apsaugos organizavimas.
  • Aplinkosauginių akcijų organizavimas.
  • Migruojančių lašišinių žuvų migracijos kelių atkūrimas bei priežiūra.
  • Renginių organizavimas.
  • Pasiūlymų bei naujų teisės aktų, susijusių su lašišinių žuvų migracijos kelių atkūrimu, išteklių apsauga bei atkūrimu, mėgėjiškos žūklės taisyklių keitimu ir kt. rengimas.
  • Pasiūlymų teikimas rengiant teisės aktus, susijusius su verslinės žūklės Lietuvoje organizavimu, kontrole ir priežiūra.
  • Vienyti gamtą mylinčius bei atsakingus asmenis, organizuoti bei skatinti jų turiningą laisvalaikio praleidimą, tarpusavio bendravimą, mokymąsi.
  • Suderinus su aplinkos apsaugos struktūromis, organizuoti ir dalyvauti aplinkosaugos veiksmuose, atlikti arba organizuoti žuvivaisos darbus teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Dalyvauti Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse aplinkosaugos, žuvisaugos ar žuvivaisos programose.
  • Mėgėjiškos žūklės išvykų Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų organizavimas, gido paslaugų, žvejybos technikos bei meistriškumo instruktorių paslaugų ir konsultacijų teikimas.
  • Asociacijos, atributikos spec. įrangos, žvejybinės, sportinės ir turistinės įrangos bei reikmenų gamyba, nuoma ir pardavimas.
  • Informacinių, mokomųjų-metodinių, šviečiamųjų bei pramoginių leidinių, foto ir vaizdo medžiagos, susijusių su Asociacijos veikla, ruošimas, leidyba ir platinimas.
  • Asociacija vykdo ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą.